Çalıştığımız Kurumlar

BAKANLIKLAR ve DİĞER KAMU KURUMLARI

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
 • T.C Karayolları Genel Müdürlüğü
 • BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
 • DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
 • Keçiören Belediyesi
 • Mamak Belediyesi

 

ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER/ KURULUŞLAR

 

 • Avrupa Birliği (AB)
 • UNICEF
 • Dünya Bankası    
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ)
 • British Council (İngiltere)
 • JIKA
 • Swiss Cooperation

 

İŞLETMELER

 

 • Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi (BTC)
 • KAPİTAL Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri 
 • BEYAZGEMİ Eğitim Danışmanlık 
 • KOZA A.Ş.
 • ERKUNT SAN. A.Ş.
 • TOGO A.Ş.
 • DİJİTEK Bilgisayar ve Teknoloji Tic. San. Ltd. Şti. 
 • KMO
 • Carl Bro
 • DEL
 • Conseil Sante (Fransa)
 • Sofreco (Fransa)
 • British Petrol (BP)
 • ECOTEC 
 • Euro Fortis Ltd. (Letonya) 
 • Kolping Training Institute (Almanya) 
 • BD Center Consulting Pawel Walawender (Polonya) 
 • Ballybeen Women’s Center (Birleşik Kırallık)  
 • VFA- Valter Fissamber Associates (Yunanistan) 
 • ABZ- Hamm International Training Centre (Almanya)
 • Odense Technical College (Danimarka)
 • AIDICO (İspanya)
 • Centro Servizi SRL Eğitim Merkezi (İtalya) 
 • FUTURUM Education Agency (Polonya) 
 • San Valero Foundation (İspanya) 
 • ABİF Analysis Counsulting And İnterdisciplinary Research (Avusturya) 
 • IES Institute for Educational Sciences (Romanya) 
 • SOGETI (Lüksemburg)
 • CEIP (Fransa)
 • SBC (Sweden)
 • ABU Consulting
 • ICON
 • ICON/ GET

 

MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 

 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)
 • TURK-İŞ Konfederasyonu
 • HAK-İŞ Konfederasyonu   
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB)
 • İnşaat Sanayi İşverenler Sendikası (INTES)
 • Çimento İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
 • Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ)
 • Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası  (TUDİS)
 • Türkiye Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası  (TEKİS)
 • Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
 • Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEK-GIDA İŞ)
 • Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası  (TÜGİS)
 • Sağlık İşverenleri Sendikası  (SEİS)
 • Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası   (YOL-İŞ)
 • Türkiye Çimento, Cam ve Seramik İşçileri Sendikası (CIMSE-IS)
 • İstanbul Ticaret Odası (ITO)
 • Ankara Ticaret Odası (ATO)
 • Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
 • Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)
 • Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK)
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
 • Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER)
 • Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı  (INISEV)
 • Türkiye Bilişim Derneği (T.B.D.)
 • Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği (KARDER)
 • BİNBİRÇİÇEK  Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuklar Erken Tanı, Erken Tedavi ve Eğitimi Vakfı
 • Afet Hazırlık Derneği (AHDER)
 • Türkiye Körler Federasyonu

 

EĞİTİM KURUMLARI

 

 • Hacettepe Üniversitesi 
 • Gazi Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • İKDAM, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • MEB Gazi Mesleki Eğitim Merkezi