Mesleki Yeterlilikler

EDUSER, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından akredite edilen kurum ve kuruluşlara teknik

danışmanlık ve kapasite geliştirme hizmeti sunmaktadır. EDUSER ayrıca, ülkemiz dâhil 10 civarında

ülkede (Peru, Almanya, İran, Kuveyt, Tanzanya, Uganda, Svaziland, Zimbabve vb.) meslek standartları

ve mesleki yeterlilikler konularında çalışmalar yapmış ve Ulusal Yeterlikler Sistemleri’nin kuruluşuna teknik

danışmanlık desteği sunmuş tecrübeli bir kurumdur. Bu çerçevede EDUSER ve uzmanları, ülkemiz için oldukça

önemli olan 250 meslek standardının ve soru bankasının geliştirildiği “İstihdam ve Eğitim Projesi” ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslek yeterliklerine ve meslek standartlarına ilişkin çalışmaların yapıldığı “Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi”nin yürütülmesinde aktif görev almıştır. 

 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerimiz aşağıda belirtilen dört ana başlık altında toplanmaktadır:

 

  • Meslek Standardı Geliştirme
  • Ulusal Yeterlilik Geliştirme
  • Sınav ve Belgelendirme
  • Modüler Mesleki Eğitim Programları Geliştirme

 

EDUSER, yukarıdaki ilk üç alanda MYK tarafından akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşları bu sürece hazırlamakta ve akredite olan kurum ve kuruluşlara meslek standardı, ulusal yeterlilik ve sınav soru bankası geliştirme ile mesleki sınav ve belgelendirme merkezlerinin oluşturulması konularında teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, EDUSER, bu hizmetleri kendi iç kapasitesi ile yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara her DÖRT alanda da eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu konudaki bilgiler, EDUSEM Eğitim Paketleri kısmından edinilebilir.