Alan Araştırmaları

EDUSER, hizmet verdiği sektörler başta olmak üzere, hemen her sektörde alan araştırmaları

yapmaktadır. 

 

Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel düzeyde yapılan alan araştırmalarında nicel ve nitel veri toplama yöntem

ve araçları kullanılmaktadır. EDUSER’in alan araştırmalarını yürütecek deneyimli araştırma ekipleri ve teknik alt

yapısı bulunmaktadır. 

 

Ekip üyelerinin önemli bölümü, ülkemizin başlıca üniversitelerinde görev yapmış/yapmakta olan akademisyenler ile ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapan danışmanlardan oluşmaktadır.