İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim tasarımı ve yönetimi konusunda uzman bir ekibi proje bazlı olarak istihdam eden EDUSER,

kurumsal kimlik, proje ve programlara yönelik iletişim hizmetleri sunmaktadır. Bu konularla ilgili eğitim

faaliyetlerini sürdüren EDUSER,  kurum, kuruluş ve projeler için iletişim stratejileri oluşturarak, uygulamaların

yönetilmesini, izleme ve değerlendirme aşamalarının da koordinasyonunu sağlamaktadır.