Kurumsal Sosyal Sorumluluk

EDUSER, sunduğu uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, bu uzmanlık kapasitesiyle ve sosyal

sorumluluk anlayışıyla, çeşitli sivil toplum çalışmalarını gönüllü olarak desteklemektedir. Aşağıda bunlardan

örnekler bulunmaktadır.