Yayınlarımız

Yayınlarımız


9. Sınıf Uyum Programı Uygulama Kılavuzu, 2014

9. Sınıf Uyum Programı Sınıf Rehber Öğretmenleri Eğitim Kılavuzu, 2014

Öğretmen İstihdam Politikaları ve Stratejileri, 2014

Ortaogretimde Uyum Programı Pilot Uygulama ve Degerlendirme Raporu, 2014

Ortaogretimde Sınıf Tekrarı, 2013

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi Sonuç Kitabı, 2013

MESGEP Özel Politika Gerektiren Kişilerin Eğitim İhtiyaçları Analizi Araştırma Raporu, 2013

MESGEP Özel Politika Gerektiren Kişilerin Eğitim İhtiyaçları Analizi Araştırma Raporu, İl Raporları 2013

Eğitime Erişim El Kitabı, 2013

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi, 2013

Görme Engellilerin Çalışabilecekleri İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi Sağlık Sektörü Alan Araştırması Sonuç Raporu, 2012

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi, 2012

DOĞAKA Eğitim İhtiyacı Analizi, 2011

Görme Engellilerin Çalışabileceği Meslekler- 2010

Okul Öncesi Eğitimde Bilgi Tutum ve Uygulama Araştırması - 2009

Knowledge Attitude and Practices Survey In PreSchool- 2009

Özürlü Çocuklara Hizmet Veren Kuruluşlar İçin Gözden Geçirme Çalışması Raporu- 2009

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Standartların Uyarlanması Çalışma Raporu-2008

DPT 9. Kalkınma Planı Eğitim: Okulöncesi, İlk ve Orta Öğretim Özel İhtisas Komisyon Raporu, 2009

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Yönerge ve Uygulama Kılavuzu + Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öğretmen El Kitabı, MEB-UNİCEF- 2008

Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi (Çukurova Bölgesi) Araştırma Raporu, 2008

Belçika ve Almanya?da Esnaf- Sanatkâr ve KOBİ?lere Yönelik Destek Programları- 2008

Geleceğe Temel Atmak ? 2008

Eğitimsiz Olmaz Öğrenci Kitabı ? 2008

Eğitim Sizsiz Olmaz - 2008

Türkiye?de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırma Raporu, 2007

Eradicating the Worst Forms of Child Labour in Turkey Project Baseline Survey Report-2007

Kuş Gribi Hakkında Rehber Kitap, Ankara, 2007 UNİCEF

Kuş Gribi Eğitici El Kitabı, Ankara, 2007 UNİCEF

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranışı Araştırması Ana Rapor-2007

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranışı Araştırması Nihai Rapor-2007

Health Seeking Final Report - 2007

Üreme Sağlığı Temel Bulgular- 2007

Reproductive Health- 2007

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırması El Kitabı, Ankara, 2006

BTC- Yıllık Tekrarlanan Hanehalkı Anketi: Etkilenen Hanelerin Gelir Ve Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

BTC Horasan- Posof PT1 Doğalgaz Bağlantı Hattı Güzergâhındaki Arazilerde Ürün Tespiti ve Ürün Bedellerinin Hesaplanması ile İlgili Rapor - 2004

Türkiye?de Arazilerin Kamulaştırma Bedellerinde Kullanılacak Kapitalizasyon Faiz Oranları ve Arazi Gelirleri -2004

Arazilerin Kamulaştırma Değerleri Takdiri ile İlgili Rehber- 2004

Yamula Barajı-2004

Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması-Karayolları İnşaatında Tünel Ve Viyadükler İçin Kamulaştırma Tekniği, Bedel Takdiri Esasları Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması ? Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi Ve Savunmaya Esas Delillerin Toplanması Hakkında Rapor- 2004

Kooperatifçilik - 2003

Gölovası Village - 2003

21?inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi ?Eğitim, Bilim ve Kültür Serisi :6- 2001

DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim, Özel İhtisas Komisyon Raporu 2001

DPT 8. Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 2001

Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanı (Türkiye ve AB Ülke Uygulamaları), Ankara, 2001 TESKOMB

Avrupa Birliği ve Türkiye?de Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, 2001 TESKOMB

Avrupa Birliği ve Türkiye?de Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, 2001 TESKOMB (Özet)

Ulusal Gözlemevi Raporu- 2001

National Observatory- 2001

Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları, Ankara, 2001 EDUSER

Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2000

21?inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi- 2000

Teknik Resim Uygulama Kitabı- 1999- 2002

21. Yüzyılda Çıraklık Eğitimi- 1998

Sorunlu Eğitimde Zorunlu Eğitim- 1996