Basın Odası - İŞGEM PROJESİ

İŞGEM’ler Arasındaki İşbirliği Güçlendiriliyor

 “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi” (kısa adıyla İŞGEM Projesi) Açılış Konferansı 21 Ekim 2014 ‘de Ankara Limak Ambassador Otel’de yapıldı.

 Konferansın açılış konuşmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Müstaşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot ve KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan tarafından yapıldı.

 KOSGEB Başkanı Mustafa Kara, KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik yürütülen programları ve çalışmaları özetleyerek; Girişimcilik Strateji Belgesi kapsamında kuluçka geliştirme merkezleri için planlanan desteklerin altını çizdi. İŞGEM’lerin ülke ekonomisine ve girişimcilere yönelik katkılarının önemini vurgulayan Kara, İŞGEM Proje’sinin yürütümünde ve süreçte emeği geçen bütün taraflara katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Begeo: “Türkiye’de sanayi politikalaları oldukça başarılı”

 AB Türkiye Delegasyonu Müstaşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot yaptığı konuşmada AB’nin Türkiye’de desteklediği inovasyon ve araştırma programlarından bahsederek AB ‘nin en büyük bütçesinin Horizon 2020 hedefleri kapsamında 80 milyon Euro ile inovasyon ve araştırmaya ayrıldığını söyledi. Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma kapsamında KOBİ politikalarına verdiği önemin altını çizen Begeot ayrıca Türkiye ile bu alanda önemli programlar yürütüldüğünü, yatırımlar yapıldığını ve Türkiye’de  alanda yaşanan ivmenin memnuniyet verici olduğunu vurguladı. AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı ayrıca Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde IPA II kapsamında da karşlıklı işbirliğinin devam edeceğini ifade etti.

 

 “Türkiye’de ekonomik sıçramayı teknoloji girişimcileri yaratacak”

 Açılış konuşması yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu Türkiye’de halihazırda 3.200.000 KOBİ’nin bulunduğunu, Türkiye’deki işletmelerin %99’unun KOBİ’lerden oluştuğunu ve mevcut istihdamın %76’sının KOBİ’ler tarafından yaratıldığının altını çizdi. KOBİ’lerin ekonominin bel kemiği olduğunu vurgulayan Kavranoğlu, Türkiye ihracatının % 63’ünün küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapıldığını hatırlattı. Ancak girişimci profilinin değişmesi gereğinin önemini vurgulayan Davut Kavranoğlu, KOBİ’lere yönelik politikaların değişmesi yönünde çaba harcadıklarını ancak mevcut yüksek öğrenim sisteminin buna engel olduğunu ifade etti. Türkiye’de ekonomik sıçramayı yaratacak unsurun teknoloji girişimcilerini yetiştirmekten geçtiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Kavranoğlu, bu nedenle eğitim sisteminin değişmesi gerektiğine inandığını söyledi.

 

 Projenin açılış konferansının ardından 4 gün süreyle devam edecek (21-24 Ekim 2014) “Girişimcilik Ekosisteminde İşletme Kuluçkaları ve Hızlandırıcılara Yeni Bir Bakış” Çalıştayı’nın ilk oturumu gerçekleştirildi. Çalıştay’da Avrupa ve Dünya’daki iyi uygulama örnekleriyle birlikte Türkiye’nin mevcut durumu ve gelecek perspektifi değerlendirilerek kuluçka ve hızlandırıcıların ekonomik gelişme ve inovasyon üzerindeki rolleri tartışılıyor. Türkiye’de bulunan işletme kuluçkaları, hızlandırıcılar, paydaşları ve çalışanlarını bir araya getiren çalıştayda, uluslararası ve Türkiye’den uzmanların sunumları yer alacak, interaktif grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

Türkiye’deki Mevcut İŞGEM’ler Arasındaki İşbirliği İŞGEM Projesi Kapsamındaki Çalışmalarla  Güçlendiriliyor

 

İŞGEM Projesi Kastamonu, Tokat ve Malatya illerinde işletme kuluçkası (İŞGEM) kurulması ve Türkiye’deki tüm kuluçka merkezleri arasında bir ağ oluşturulmasını hedefliyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Proje IPA-Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOSGEB tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Birinci fazında Kastamonu, Tokat ve Malatya illerinde kurulacak İŞGEM’lerin bina inşaatları tamamlananan Proje’de ikinci faz (Teknik Yardım Bileşeni) Mayıs 2014’te başladı. Mayıs 2016’ya kadar tamamlanacak süreçte İŞGEM’ler tarafından yenilikçi girişimcilere sunulacak destek programlarının geliştirilecek, uygulanacak ve Türkiye’deki işletme kuluçkaları arasında ağ oluşturulacak.

 Toplam 8.733.046 Euro inşaat bütçesi olan İŞGEM’lerin 7.230.089 Euro’luk finansmanı AB fonlarından, 1.502.957 Euro’luk bölümü ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından karşılanıyor.

 

 EURECNA firması liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülen Teknik Yardım hizmetinin bütçesi 2.716.000 Euro ve bu miktarın 2.248.848 Euro’su AB fonlarından, 467.152 Euro’luk finansmanı ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından karşılanıyor. Ayrıca bu kapsamda İŞGEM’ler için 509.326 Euro’luk mobilya ve donanım bütçesi de ayrılıyor.

 

 

 

 

 

 Bu bültenin içeriğinden yalnızca EURECNA Danışmanlık liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.