Kurum Standartları

KURUMSAL HİZMET STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

EDUSER Danışmanlık kurumsal standartlar ve kurumsal standartlara dayalı niteliksel 

ölçme-değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda, kurumlara ve kuruluşlara teknik danışmanlık

desteği sunmaktadır. Kurum ve kuruluşların talep ve ihtiyaçları çerçevesinde bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 

  • Kurum/kuruluşlarla birlikte hizmet/üretim süreçlerine göre kurumsal standartların belirlenmesi 
  • Kurumsal standartları izleme için bilgisayar tabanlı ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi 
  • Kurumsal standartları izleme ve geliştirme için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi  

 

EDUSER bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı/İlköğretim Genel Müdürlüğü ile İlköğretim Kurumları Standartları'nı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile SHÇEK Bakım Standartları'nı, geliştirme konusunda bu kurumlara UNICEF aracılığı ile kapsamlı teknik destek hizmeti sunmuştur. 

 

Bu konudaki hizmetlerimiz için bakınız EDUSEM Eğitim Paketleri