HAKKIMIZDA

EDUSER,  1997 yılında kurulduğundan bu yana hizmet verdiği alanlarda müşterilerinin öncelikli olarak aradığı ve tercih ettiği bir danışmanlık kuruluşu olmayı başarmıştır. EDUSER,  faaliyet gösterdiği alanlarda politika ve strateji oluşturma, kurumsal kapasite geliştirme, araştırma, proje tasarımı ve uygulama, izleme ve değerlendirme konularında önemli bir tecrübe ve birikime sahiptir. Bu yönüyle EDUSER, faaliyet gösterdiği alanlarda ulusal politikaların belirlenmesine katkı veren bir uzmanlık kapasitesine sahiptir. EDUSER’in sahip olduğu birikim ve hizmet kalitesi ile belirgin biçimde öne çıktığı başlıca alanlar şunlardır:  

 

 • Eğitim
 • Yönetim ve Kurumsal Gelişim
 • İstihdam ve İşgücü Piyasası
 • Bölgesel Kalkınma
 • Kırsal Kalkınma
 • Sivil Toplum Çalışmaları

 

EDUSER’in bakanlıklardan firmalara kadar uzanan çok geniş bir müşteri portföyü bulunmaktadır. Hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında kamu kuruluşları, özel sektörde faaliyet gösteren şirketler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile uluslararası kuruluşlar ve yabancı şirketler yer almaktadır. 

 

Faaliyetlerimiz sadece Türkiye ile sınırlı değildir. EDUSER’in çoğunluğu mesleki eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin olmak üzere proje tabanlı pek çok faaliyeti mevcuttur. Bu kapsamda, EDUSER başta Avrupa Birliği ve aday ülkeler olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan, Bhutan, Tanzanya, Svaziland, Zimbabve, İran, Kuveyt, Peru vb. ülkelerde teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

EDUSER hizmetlerini aşağıdaki teknik ve idari birimler kanalıyla sunmaktadır.  

 

 • Eğitim ve İnsan Kaynakları 
 • Dış İlişkiler 
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • İş Geliştirme
 • İstatistik ve Ölçme-Değerlendirme
 • İdari ve Mali İşler 
 • İletişim Tasarımı