Girişimcilik Eğitimi ve Danışmanlığı

 

 

 

Program/Eğitim Adı
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI
 
Amaç ve Kapsam

Girişimcilik eğitiminin amacı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarını iş kurma konusunda cesaretlendirerek başarılı işletme kurabilmek için gerekli olan iş planı kavramı hakkında bilgilendirmektir. Bu eğitim, girişimci adaylarının iş kurma sürecini anlamalarını, bu süreçteki yapılabilirlik araştırması, iş planı gibi çalışmaların gerekliliğine inanmalarını ve bu çalışmaları nasıl yapacaklarını öğrenmelerini sağlar. Uygulamalı girişimcilik eğitimi;

  • Sınıf içi ve grup çalışmaları,
  • İş fikirlerine özel araştırma,
  • Pazar sorgulama ve
  • İş planı yapma 

fırsatlarını içermektedir. Program kapsamında eğitmenler, her bir katılımcıyı bireysel olarak izler ve gerekli yönlendirme ve koçluk desteğinde bulunur.   

İş planını hazırlayan girişimci adaylarının, aynı alanda başarılı olmuş işverenlerle buluşmaları ve tavsiye almaları sağlanmaktadır. Bu amaçla, girişimci adayı ile başarılı isimleri buluşturacak girişim panelleri düzenlenmektedir. Bu destek kapsamında kendi işini kuran girişimciler, talep ettikleri sürece EDUSER uzmanlarınca yakından takip edilmekte, karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine koçluk desteği verilmektedir.

 
Hedef Gruplar

  • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler
  • Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar

 
Süre

Bu eğitimlerin ve danışmanlıkların süreleri konu, iş alanı ve desteğin içeriğine göre değişkendir.

 
Eğitim Şekli

Eğitim; ortalama 10-30 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve doküman sağlanır. Eğitim sonrası danışmanlıkla da desteklenir.
 

Geri