İstihdam Garantili Kurslar

 

 

 

Program/Eğitim Adı

İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR

 

Amaç ve Kapsam

 

İstihdam garantili kursların meslek edindirme kurslarından temel farkı, eğitimin işverenin istihdam taahhüdüne dayalı olarak yapılması, katılacakların seçimi ve verilecek eğitim programının tasarımında işverenin istek ve ihtiyaçları doğrudan belirleyici olmasıdır.

 

İŞKUR destekli istihdam garantili kursların ön koşulu, bu eğitimi talep eden işverenin adaylardan aramış oldukları özellikler ile işverence verilecek istihdam taahhüdüdür. Bu bağlamda, işverenin talep ettiği alanlarda ve niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi amacıyla, adayların seçimine işveren temsilcisi aktif biçimde katılmaktadır.

 

Hedef Gruplar

 

Bu hizmetin hedef grubu, eğitimi talep eden ve istihdam taahhüdü veren işverenin aradığı özelliklere uyan vasıflı, yarı-vasıflı ve vasıfsız işsizlerdir.

 

 

Süre

 

Bu eğitimlerin süreleri konu ve programlara göre değişkendir.

 

 

Eğitim Şekli

 

Eğitimin bir kısmının gerektiğinde işbaşı eğitimi şeklinde işverenin mekânında sunulması da söz konusudur. Talep edilen alanda teorik ve uygulamalı eğitim süresi ve içeriği, işverenle birlikte belirlenmektedir.

 


Geri