Stratejik Planlama Eğitimi 

Program/Eğitim Adı
STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

Amaç ve Kapsam

Stratejik planlama kurum/kuruluşların gelişimi planlamak ve yönetebilmek için; 

  • Temel politikalarını geliştirmelerine,
  • Belirlenen politikaları net ve sürdürülebilir şekilde kurgulanmış uygulama programlarına ve bütçeye dönüştürebilmelerine,
  • Uygulamaları etkili biçimde izleyip değerlendirebilmelerine yönelik olarak temel bir araçtır. Özellikle 5018 Sayılı Kanunla kamu kurumları için bir zorunluluk haline gelen stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda EDUSER, ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara, özgün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı stratejik planlama eğitimleri sunmaktadır. 


Hedef Gruplar

  • Stratejik planlama konusunda iç kapasite yaratmak ve personelin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar (kamu kurumları ve bunların yerel yönetim birimleri, belediyeler, STK’ lar, okullar, vb..)
  • Konuyla ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen bireyler


Süre

Bu eğitimin süresi ihtiyaçların ve uygulamanın kapsamına göre değişkendir.


Eğitim Şekli

Eğitim; ortalama 10-30 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.


Geri