Kariyer ve İstihdam Becerileri Eğitim Paketi


 

 

Program/Eğitim Adı
KARİYER ve İSTİHDAM BECERİLERİ EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Kariyer ve İstihdam Becerileri Eğitim Paketiöğrenciler, gençler ve yetişkinler ile çalışanlar için iş dünyasının realitesine ve özgün ihtiyaçlara uygun yapılandırılmış programlardan oluşur. Bu eğitimler hem kişisel hem de kurum/kuruluş olarak yapılan başvurulara göre düzenlenir. Kariyer ve İstihdam Becerileri Eğitimlerinin içerikleri ve planlaması hizmet alanların özellik ve ihtiyaçlarına göre yapılan ön çalışmayla oluşturulabileceği gibi talebe göre mevcut paketler de uygulanabilir. Bu eğitimlerin başlıca konuları şunlardır:
 
 •  İş, kariyer ve insan
 • Kendini tanıma, kendini geliştirme, iş ve eğitim fırsatlarını izleme ve değerlendirme
 • İş piyasasındaki bireyin sorumlulukları
 • İş hayatında karar verme ve problem çözme
 • İstihdama erişim becerileri–1 (iş arama, mesleki özgeçmiş/CV hazırlama,  iş görüşmeleri)
 • İstihdama erişim becerileri–2 (iletişim ve ekiple çalışma becerileri)
 
 
 
Hedef Gruplar
 
 • İstihdam ve iş piyasasında tutunma becerilerini geliştirmek isteyen genç ve yetişkin bireyler
 • İş hayatına hazırlanan gençler
 • Öğrencilerinin kariyer becerilerini desteklemek isteyen okullar
 • Hedef gruplarını konuyla ilgili desteklemek isteyen STK’ lar
 • Çalışanlarının istihdam ve kariyer becerilerini desteklemek isteyen işletmeler, kurum ve Kuruluşlar
 
 
Süre
 
Asgari 18 saat
 
 
Eğitim Şekli
 
Eğitim;15-25 kişilik gruplarla interaktif eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir. Eğitim alan grupların özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre, program ve yöntem düzenlemeleri yapılır.
 

Geri