Modüler Mesleki Eğitim Programları Geliştirme Eğitimi

 

 

 

Program/Eğitim Adı
MODÜLER MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Mesleki eğitim ve mesleki yeterlilikler EDUSER’in en temel uzmanlık alanlarından biridir. Bu kapsamda EDUSER, iş piyasasının realitesine uygun şekilde meslek standartlarına ve mesleki yeterliliklere dayalı modüler mesleki eğitim programları geliştirmektedir. Bu çalışmaları kendi kapasiteleri ile sürdürmek isteyen kurum/kuruluşlara, eğitim ve supervizyon hizmetleri sunulmaktadır.
 
 
Hedef Gruplar
 
  • Ulusal yeterliliklere dayalı olarak modüler mesleki eğitim programları geliştirme ve uygulama konularında kapasite geliştirmek isteyen mesleki eğitim kurumları
  • Ulusal yeterliliklere dayalı olarak modüler mesleki eğitim programları geliştirme ve uygulama konularında beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen eğitimciler ve insan kaynakları çalışanları
  • Ulusal meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere dayalı olarak modüler mesleki eğitim programları geliştirme ve uygulama konularında iç kapasite yaratmak ve eleman yetiştirmek isteyen iş piyasası kuruluşları, işletmeler ve ilgili diğer kurum-kuruluşlar.
 
 
Süre
 
Asgari 80 saat
 
 
Eğitim Şekli
 
Eğitim; ortalama 8-20 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 

Geri