Mesleki Belgelendirme İçin Soru Bankaları ve Ölçme ve Değerlendirme Araçları Geliştirme Eğitimi

 

 

 

 

Program/Eğitim Adı
MESLEKİ BELGELENDİRME İÇİN SORU BANKALARI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ARAÇLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
MYK’ nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurum/kuruluşlara; kurumsal alt yapıyı oluşturmalarında ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) veya AB ile çok taraflı tanıma anlaşması yapmış bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmalarında danışmanlık desteği verilmektedir. Akreditasyon sürecinin temel çalışma konuları; sınav soru bankalarının geliştirilmesi, ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, pilot sınav uygulamalarının yapılması ve sınav komisyonlarının eğitimidir.
Bu çalışmaları kendi kapasiteleri ile sürdürmek isteyen kurum/kuruluşlara, eğitim ve supervizyon hizmetleri sunulmaktadır.
 
 
Hedef Gruplar
 
  • Mesleki belgelendirme merkezi oluşturma ve bunun için gerekli akreditasyon sürecinde iç kapasite yaratmak ve eleman yetiştirmek isteyen iş piyasası kuruluşları
  • Yeterliliklere dayalı olarak soru bankası ve ölçme-değerlendirme aracı geliştirme ve uygulama konularında kapasite geliştirmek isteyen mesleki eğitim kurumları

 

 
Süre
 
 
Asgari 120 saat
 
Eğitim Şekli
 
 
Eğitim; ortalama 8-12 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 

Geri