Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitimi

 

 

 

Program/Eğitim Adı
MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Ulusal yeterlilikler (UY), MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca, meslek standartları temel alınarak hazırlanır. EDUSER, ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarını kendi kapasiteleriyle yürütmek isteyen kurum ve kuruluşlara, eğitim ve ilave talebe göre eğitim sonrası supervizyon hizmetleri sunmaktadır.
 
 
Hedef Gruplar
  • Mesleki yeterlilik hazırlama konusunda iç kapasite yaratmak ve eleman yetiştirmek isteyen iş piyasası kuruluşları
  • Mesleki yeterlilik hazırlama yöntemlerini ilgili çalışmalarda kullanmak üzere öğrenmek ve kazanmak isteyen mesleki eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar
 
Süre
 
Asgari 80 saat
 
 
Eğitim Şekli
 
Eğitim; ortalama 8-12 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 

Geri