Uygulamalı Meslek Standardı Geliştirme Eğitimi

 

 

 

Program/Eğitim Adı
MESLEK STANDARDI GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Ülkemizde meslek standartlarının hazırlanmasında genellikle, Ohio State Üniversitesi’nde geliştirilen ve tüm dünyada da yaygın olarak uygulanan DACUM Yöntemi kullanılmaktadır. EDUSER Danışmanlık, bu konuda bizzat bu üniversiteden uzmanlığını almış nitelikli uzmanlarla, ilgili tüm kurum/kuruluşlara meslek standartlarını hazırlamaları için eğitim ve ilave talebe göre eğitim sonrası supervizyon hizmetleri sunmaktadır.
 
 
Hedef Gruplar
  • Meslek standardı hazırlama konusunda iç kapasite yaratmak ve eleman yetiştirmek isteyen iş piyasası kuruluşları
  • DACUM Analiz Yöntemini ilgili çalışmalarda kullanmak üzere öğrenmek ve kazanmak isteyen mesleki eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar
 
Süre
 
 
Asgari 80 saat
 
Eğitim Şekli
 
 
Eğitim; ortalama 8-12 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 
 

Geri