Proje Döngü Yönetimi (PCM) Eğitimi

 

 

Program/Eğitim Adı
PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Farklı hibe programlarına yönelik; proje tasarımı ve yönetiminde kullanılan; Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM) metodolojisi ile katılımcıların proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.
Eğitimde ayrıca katılımcılar proje kaynaklarına özgü proje uygulama ve finansman süreçleri hakkında da bilgilendirilmektedirler.
 
 
Hedef Gruplar
  • Proje tasarlama, yazma ve yönetme becerileri kazanmak isteyen bireyler
  • Personeline proje tasarlama, yazma ve yönetme becerileri kazandırmak isteyen firmalar, STK’ lar, kurumlar ve kuruluşlar
 
Süre
 
 
Asgari 40 saat
 
Eğitim Şekli
 
Eğitim; ortalama 8-20 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 

Geri