Duyurular

Ortaöğretim İşbirliği ile Okul Terki Nedenleri ve Sınıf Tekrarı Araştırması Projesi

03.04.2013

Çalıştay'da 15 ilde yapılan nitel ve nicel araştırma bulguları paylaşılarak öneriler tartışıldı.

 

 

geri