Publications

Publications


Görme Engellilerin Çalışabileceği Meslekler - 2010

Okul Öncesi Eğitimde Bilgi Tutum ve Uygulama Araştırması - 2009

Knowledge, attitude and practice survey in preschool - 2009

Özürlü Çocuklara Hizmet Veren Kuruluşlar İçin Gözden Geçirme Çalışması Raporu- 2009

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Standartların Uyarlanması Çalışma Raporu-2009

DPT 9. Kalkınma Planı Eğitim: Okulöncesi, İlk ve Orta Öğretim Özel İhtisas Komisyon Raporu, 2009

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Yönerge ve Uygulama Kılavuzu + Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öğretmen El Kitabı, MEB-UNİCEF- 2008

Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi (Çukurova Bölgesi) Araştırma Raporu, 2008

Belçika ve Almanya?da Esnaf- Sanatkâr ve KOBİ?lere Yönelik Destek Programları- 2008

Geleceğe Temel Atmak ? 2008

Eğitimsiz Olmaz Öğrenci Kitabı ? 2008

Eğitim Sizsiz Olmaz - 2008

Türkiye?de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırma Raporu, 2007

Eradicating the Worst Forms of Child Labour in Turkey Project Baseline Survey Report-2007

Kuş Gribi Hakkında Rehber Kitap, Ankara, 2007 UNİCEF

Kuş Gribi Eğitici El Kitabı, Ankara, 2007 UNİCEF

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranışı Araştırması Ana Rapor-2007

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranışı Araştırması Nihai Rapor-2007

Health Seeking Final Report - 2007

Üreme Sağlığı Temel Bulgular- 2007

Reproductive Health- 2007

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırması El Kitabı, Ankara, 2006

BTC- Yıllık Tekrarlanan Hanehalkı Anketi: Etkilenen Hanelerin Gelir Ve Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

BTC Horasan- Posof PT1 Doğalgaz Bağlantı Hattı Güzergâhındaki Arazilerde Ürün Tespiti ve Ürün Bedellerinin Hesaplanması ile İlgili Rapor - 2004

Türkiye?de Arazilerin Kamulaştırma Bedellerinde Kullanılacak Kapitalizasyon Faiz Oranları ve Arazi Gelirleri -2004

Yamula Barajı-2004

Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması-Karayolları İnşaatında Tünel Ve Viyadükler İçin Kamulaştırma Tekniği, Bedel Takdiri Esasları Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması ? Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi Ve Savunmaya Esas Delillerin Toplanması Hakkında Rapor- 2004

Kooperatifçilik - 2003

Gölovası Village - 2003

21?inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi ?Eğitim, Bilim ve Kültür Serisi :6- 2001

DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim, Özel İhtisas Komisyon Raporu 2001

DPT 8. Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 2001

Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanı (Türkiye ve AB Ülke Uygulamaları), Ankara, 2001 TESKOMB

Avrupa Birliği ve Türkiye?de Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, 2001 TESKOMB

Avrupa Birliği ve Türkiye?de Esnaf-Sanatkâr Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, 2001 TESKOMB (Özet)

Ulusal Gözlemevi Raporu- 2001

National Observatory- 2001

Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları, Ankara, 2001 EDUSER

Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2000

21?inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi- 2000

Teknik Resim Uygulama Kitabı- 1999- 2002

21. Yüzyılda Çıraklık Eğitimi- 1998

Sorunlu Eğitimde Zorunlu Eğitim- 1996